Как провести и пройти собеседование: 10 важных вопросов кандидату


С 2014 кроме стратегических коммуникаций я также занимаюсь HR’ом для PR — от внутренних процедур, коммуникаций до подбора персонала. За это время провел более 150 собеседований и закрыл примерно 50 позиций.

Illustration - Skype Job Interview

Чтобы правильно оценить кандидата и не тратить на это много времени (а не подходящий кандидат — большие финансовые потери для вашей компании или организации!) необходимо задавать правильные вопросы.

Читать далее

Теория плюс Практика


 Иногда, жизнь бьет вас по башке кирпичом. Не теряйте веры. Я убеждён, что единственной вещью, которая помогла мне продолжать дело было то, что я любил своё дело. Вам надо найти то, что вы любите. И это так же верно для работы, как и для отношений. Ваша работа заполнит большую часть жизни и единственный способ быть полностью довольным — делать то, что по-вашему является великим делом. И единственный способ делать великие дела — любить то, что вы делаете.

Стив Джобс

Проблему соединения теории и практики в повседневной жизни, а так же ее связи с выбранным жизненным путем я разрабатывал для себя давно. Этот текст переписывал и откладывал большое количество раз, но его актуальность не терялась.

Итак, вы уже набрались опыта / только стоите перед выбором (верное подчеркнуть) и задаетесь вопросом: что делать дальше? У меня есть принцип — не советуй ничего, если сам это не попробовал. Поэтому и делюсь своими открытиями. Что же, поехали (а если все равно есть вопросы — оставляйте внизу комментарии, или ищите меня в соц.сетях, ссылки на мои профили это значки справа).

Читать далее

Сутність та основні типи реформ соціальної держави


Харченко О. Сутність та основні типи реформ соціальної держави / Харченко Олексій // Шевченківська весна, матеріали Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. К.: Логос, 2013. — Вип. ІХ, ч.2 — С. 408-411

Як зауважує М.Пауелл, за довгий період функціонування, соціальна держава перебувала в кризі, під загрозою, у перехідному стані, реконструкції, реформування, відкату, трансформації і навіть демонтажу [1]. Проте, не зважаючи на тривалий час функціонування соціальної держави, досить існує проблема не лише теоретичного визначення реформування соціальної держави, але й практичної реалізації даних реформ і підходів до їх оцінок.

Політика «скорочення» соціальної держави відрізняється від політики «розширення» [2]. Політичні актори більше не можуть використовувати кредит довіри (claim credit), вдаючись до програм розвитку соціальної держави. Натомість вони потенційно будуть звинувачені виборцями за зменшення популярних програм соціального захисту. Політичні партії правого спектру більше не можуть застосовувати лозунги про скорочення необхідність «відкату» від соціальної держави, оскільки як ідеологічні супротивники, так і прибічники, встигли звикнути до соціальних програм. Також не набагато краща позиція у партій лівого спектру, оскільки їм необхідно реалізовувати економічно обґрунтовану політику «скорочення» соціальної держави, але разом із тим не віддалятися від своєї ідеологічної традиції, зокрема підтримки розвитку соціальної держави. Таким чином, політичні актори опиняються перед вибором – вдаватися до реформ, чи ні.

Варто зазначити, що політичні актори, які стоять перед подібним вибором опиняються в ризиковій ситуації, яка проявляється в можливій втраті електоральної підтримки. Враховуючи, що уряди – це основні політичні актори в соціальній державі та єдині інституціональні актори, які мають повноваження щодо проведення реформ, вони завжди мають вирішувати питання: піти на ризик чи утриматися від них. Крім того, необхідно враховувати, що популярність реформ залежить від їх можливого ефекту на виборців.

Автори, які розглядають питання реформування соціальної держави, як правило зосереджують свою увагу здебільшого на непопулярних реформах, які ототожнюються з політикою «скорочення» соціальної держави [3]. Уряди опиняються у складній ситуації, коли їм доводиться обирати непопулярні реформи у часи «жорсткої економії» (austerity measures), вони фактично «затиснуті між Сцилою невмілого економічного управління та Харибдою демонтажу соціальної держави» [4].

Оскільки урядова політика безпосередньо вливає на всіх виборців, а уряди – залежать від електоральної поведінки громадян, для виявлення такого впливу скористаємося теоремою медіанного виборця. Модель медіанного виборця, що описує момент електоральної рівноваги, дозволяє виявити ефект, який здійснює реформування соціальної держави на виборців, та спричиняє зміну вподобань виборців у порівнянні з їх попереднім вибором. Отже, враховуючи, що медіанний виборець – це такий виборець, по відношенню до уподобань якого, половина решти виборців віддає перевагу меншому значенню, а інша половина – більше значення тої величини, яка визначається шляхом голосування [5]. У нашому випадку, такою величиною виступає перерозподіл видатків бюджету на програми соціального захисту та забезпечення.

Таким чином, непопулярні реформи – це ті зміни в урядовій політиці, які негативно впливають на підтримку уряду медіанним виборцем. Подібні реформи зазвичай розуміються як отримання втрат виборцем, без наявності зрозумілих, чітких та короткострокових переваг [6]. Наприклад, введення більш жорстких вимог отримання соціальної допомоги внаслідок збільшення рівня інфляції, а також індексація допомоги з урахуванням рівня інфляції, а не заробітної плати. Загалом, це ті реформи, які, як правило, застосовуються у межах політики «жорсткої економії» (austerity measures) – підвищення пенсійного віку, зменшення послуг, які надаються в межах програми соціального медичного страхування та інші. У свою чергу, «нейтральні» реформи, навпаки, це ті зміни в урядовій політиці, які здійснюють а ні позитивний, а ні негативний вплив на медіанного виборця. Прикладом таких реформ може бути політика «активації» – збільшення витрат на політику активного ринку праці (active labour market policies – ALMPs), яка має лише прямий вплив на відносно малу групу виборців (здебільшого, на безробітних), і, як наслідок, майже не впливає на медіанного виборця. Крім того, політика активного ринку праці має широку підтримку, оскільки більшість виборців віддають перевагу активним соціальним програмам.

Враховуючи, що політика активного ринку праці досить популярна, її можна було б віднести до популярних реформ. Проте, не зважаючи на те, що медіанні виборці швидше погоджуються, що безробітні мають отримати час та можливість покращити свої здібності та отримати нові знання замість отримання соціальної допомоги; вони також швидше погоджуються, що політика урядів має бути направлена на швидке отримання роботи безробітними, навіть якщо вона не досить гарна за їх попередню.

Отже, можемо зробити висновок, що «нейтральні» реформи – не тотожні популярним реформам, оскільки останні спричиняють позитивний ефект на велику групу виборців, у тому числі медіанних, що дуже складно досягається у випадку реалізації політики «скорочення» соціальної держави (welfare state retrenchment).

Раніше вважалося, що уряди вдаються до реалізації непопулярних реформ лише у випадках, коли обставини (інституціональна конфігурація) дозволяє це зробити. Такий підхід ґрунтується на припущенні, що непопулярні реформа соціальної держави мають більший ризик, ніж утримання від реформ. У свою чергу, щоб перевірити дане припущення, з’ясуємо сутність політичного ризику. Ми визначаємо політичний ризик як можливість настання події (електоральних втрат) у разі здійснення відповідної дії (реформ) та настання негативних наслідків (втрата влади, заміщення в уряді). Оскільки обидві можливості та їх вплив досить високі – реформування соціальної держави можна визначити як ризиковану.

Проте, як засвідчують останні дослідження, багато урядів уникають негативних електоральних наслідків за скорочення програм соціальної підтримки [7]. Автори доводять, що виборці негативно ставилися до урядових партій лише у випадку, якщо предметом реформування були найбільш відчутні та важливі питання, що ставали основним об’єктом політичної кампанії. Але варто звернути увагу, що оскільки урядові партії не можуть передбачити, чи стане проблематика соціальних програм визначальним предметом політичної кампанії, ризик впровадження реформ соціальної держави також лишається високим.

Існує два чинники, що підсилюють ризик непопулярних реформ. Перший – відсутність соціально-економічного поліпшення внаслідок реалізації реформ. Варто зазначити, що економіста сумніваються, що уряди капіталістичних країн спроможні контролювати економіку країн. Таким чином, якщо уряди впроваджують непопулярні реформи, які не приносять економічного результату (наприклад, зниження рівня безробіття), вони можуть бути звинувачені виборцями не лише за реалізацію непопулярних заходів, але й за те, що не змогли вплинути на соціально-економічне становище країни. Другий чинник – це негативне упередження виборців (negativity bias). Як наслідок, виборці більш чутливі до того, який ефект від урядових програм вони відчули, ніж до того, що було зроблено для них. Негативне упередження передбачає, що якщо реформи призводять до прийнятних соціально-економічних наслідків, уряди можуть бути негативно оцінку виборцями за реалізацію непопулярних заходів. На противагу цьому, електоральна підтримка за успішну реалізацію соціально-економічних перетворень залишається низькою.

У результаті, політичні партії, які претендують на формування урядів швидше будуть уникати впровадження непопулярних реформ соціальної держави, чи вдаватися до тактик уникнення негативних політичних наслідків (blame avoidance). Деякі з цих стратегій передбачають усунення від прийняття політичних рішень, переносячи відповідальність за наслідки впровадження реформ місцеві органи влади (наприклад, за скорочення програми соціальної допомоги). Проте, навіть якщо політичним акторам вдається уникнути відповідальності за впровадження реформи соціальної держави, вони мають подолати інституціональні складнощі, щоб реалізувати реформу.

Але як засвідчують дослідження, впроваджені не впливають кардинально на характер соціальної держави. Відтак, якщо реформи відбуваються у межах одного типу соціальної держави, наприклад, ліберальної моделі, то більшість реформ не будуть направлені на зміну даної моделі. Лише в окремих випадках можна вести мову про радикальну зміну ідеального типу соціальної держави.

Необхідно також звернути увагу, що непопулярні реформи реалізовують урядові партії, не залежно від належності до ідеологічного спектру. Проте, як свідчать останні дослідження, урядові партії вдаються до «нейтральних» реформ лише у випадках поліпшення соціально-економічної ситуації, або зміцнення електоральних позицій партії. Крім того, політичні партії лівого спектру більш схильні до реалізації «нейтральних» реформ.

Отже, на сучасному етапі розвитку соціальної держави можна стверджувати, що політичні актори реалізовують реформи двох типів – непопулярні та «нейтральні». Непопулярні реформи це ті, наслідки реалізації яких або негативно впливають безпосередньо на виборців, або не спричиняють поліпшення соціально-економічної ситуації. У свою чергу, «нейтральні» реформи – не здійснюють негативний вплив на виборців у короткотривалій перспективі, або ж здійснюють такий вплив на доволі малу групу виборців. Також варто відзначити, що якщо непопулярні реформи реалізуються всіма урядами, то до «нейтральних» реформ більш схильні політичні актори лівого ідеологічного спектру.

 Література / Джерела  

 1. Bonoli G., Powell M. Social Democratic Party Policies in Contemporary Europe., Routledge, London, 2004. – p. 4-7
 2. New Politics of Welfare State, the / Paul Pierson (eds.). – Oxford, 2001. – p.18
 3. Vis B. Politics of Risk-taking. Welfare State Reforms in Advanced Democracies / Barbara Vis. – Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010. – p. 17
 4. Scharpf F.W., & V.A. Schmidt (eds.), Welfare and Work in the Open Economy: Diverse Responses to Common Challenges in Twelve Countries, Vol. II, p. 129
 5. Гальперин В. М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И. Микроэкономика. В 2-х томах. Институт «Экономическая школа», Санкт-Петербург, 2004. — c.460
 6. Ross F. Beyond Left and Right: The New Partisan Politics of Welfare. Governance: An International Journal of Policy and Administration, 13 (2), p. 157
 7. Armingeon K, & Giger N. Conditional Punishment: A Comparative Analysis of the Electoral Consequences of Welfare State Retrenchment in OECD Nations, 1980-2003. West European Politics, 31 (3), 2008. –  558-580 p.

Ничего личного — только инвестиции


Когда меня спрашивали «зачем другие страны (чаще всего это Швеция, Норвегия и Польша) помогают Украине финансово?», как правило, я говорил о ценностях демократии и других виртуальных вещах, пытаясь скрыть недоумение. Во-первых, если дают деньги, при чем, практически бесплатно — и без подвоха, то зачем спрашивать? Во-вторых, предполагал, что это нужно для того, чтобы объяснить своим гражданам как же правительство борется за демократию. В-третьих, закрадывались сомнения, а не существует ли какой-то умысел, вроде «отката». И в-пятых, я действительно не мог себе объяснить.

Взгляд дилетанта

Но особенность сознания состоит в том, что когда психика не может что-либо объяснить, то тянет к себе все, что попадается под взгляд (интенцию) и пытается таким образом заместить недостающие фрагменты. Конечно, не всегда такое замещение получается верным. Но если это удовлетворяет логические законы индивидуального сознания, описывает причинно-следственные связи, — замещение идентифицируется как истинное. Хотя, это и не означает, что замещение не может отражать объективную картину мира.

Характер нордический 

Не так давно мне попали данные IPREO по инвестиции институциональных фондов в страны СНГ за 2010-2011гг. и оказалось, что наибольшими инвесторами оказались именно Норвегия (3-я позиция) и Швеция (4-я позиция).

Кроме того, мотивы такого Швеция не скрывает. В отчете одного из наиболее активных инвестиционных фондов Швеции в Украине (East Capital) читаем:

 • 2010г. — Большинство рынков Восточной Европы продолжает демонстрировать высокие прибыли по возврату инвестиций. Россия и Турция демонстрируют хорошие показатели, но Балтийские страны и Украина без сомнений являются лидерами.
 • 2011г. — Украина показывает рост, но политическая нестабильность оказывает давление на рынки.

Сосед

В этом списке не упоминается только Польша, которая входит в другую категорию. Но устремления этой страны оказать поддержку Украине находят другие основания.

Участники рынка уже успели заметить, как за последние время активизировалась Варшавская фондовая биржа в Украине, обеспечивая доступ пенсионных фондов Польши к украинским компаниям.

Цена альтруизма

Как видим, за стремлением Норвегии, Швеции и Польши помочь Украине в развитии стоят прагматические интересы. Для этих стран — Украина хороший актив. Да, есть риски, в основном, связанные с политической стабильностью (как отмечает Швеция), или с непрозрачностью и плохим корпоративных управлением (Польша).

Поэтому, страны готовы инвестировать в Украину как финансово (Норвегия), так и способствуя развитию политических и экономических институтов (Швеция, Польша), надеясь на получение дивидендов.

Таким образом, то что выглядит как бескорыстная помощь, является расчетливым планом по получения прибыли. Но чтобы вернуть вложенные средства и планировать цену акций, игроки рынка должны соблюдать правила, реализовывая стратегию win-win.

Что же, как оказалось, просто так давать деньги никто не собирается. Ведь инвесторы хотят прозрачности, прогнозированости, гарантии возврата вклада. Но, в конечном итоге, мы также получаем выгоду в виде экономико-социального развития.

И еще раз об инвесторах

Одна моя преподавательница экономики как-то сказала: «Когда ВР пришли в Украину, я не знала — радоваться или нет. Когда уходили — поняла, что надо было радоваться».

Когда IRO ты позовешь…


Investor Relations (IR)термин, который используется для описания постоянной коммуникации компаний с инвестиционным сообществом.
Investor Relations. A practical Guide by London Stock Exchange, March 2010

Investor Relations Officer (IRO)профессионал, который играет важную роль в формировании восприятия рынком  результатов работы компании и ее перспектив. IRO выступает в качестве публичного лица компании и должен обладать соответствующими знаниями и персонально коммуницировать с отдельными инвесторами, инвестиционными аналитиками, регуляторами и правительственными организациями . IRO также может играть важную стратегическую роль в процессе сбора и подготовке информации топ-менеджменту компании об  инвестиционном восприятии компании относительно отрасли, компании и ее конкурентов. 
Университет Сан-Франциско. Магистерская программа по связям с инвесторами.

Изначально эти тезисы были сформированы в качестве вопросов самому себе. Пытаясь ответить на них, они превратились в расширенные гипотезы, которые сейчас приобрели форму концепции.

Оценив ситуацию, я пришел к выводу, что детальный анализ требует времени, ресурсов и сотрудничества с коллегами. Но, боюсь, это займет очень много времени и тема уже будет больше не актуальной. По крайней мере, в Украине. Таким образом, я все же решил изложить в наиболее общем виде свое виденье.

Как всегда, буду рад за подсказкам, комментариям, замечаниям и критической оценки.

Итак, размышления на тему:

1. IPO считается очень удачным механизмом привлечение не только внешнего финансирование, но и модернизации бизнес-процессов, улучшения бинес-показателей.

Причины этому весьма понятные — чтобы инвесторы заинтересовались компанией, она должна быть интереснее, чем другие:

 • лучше остальных в своей отрасли;
 • находится в стране с хорошими условиями для ведения бизнеса;
 • заниматься «модным» видом деятельности;
 • и другие факторы, влияющее не только на таргетинг инвесторов, но и на повышение цены активов.

Таким образом, кроме получения финансирования, компания улучшает стандарты управления (корпоративная структура, корпоративное управление), стандарты ведения финансовой отчетности и бизнес-планирования. Что несомненно является стратегическими инновациями.

Далее, при внешнем финансировании, как правило, можно договориться о термине выплат стейкхолдерам, а также последние зависят от прибыльности компании, а не от конкретной ранее оговоренной ставки (как в случае кредитования).

Немаловажно, что финансовые вливания подкрепляются обновлением материально-технической базы, что также повышает конкурентоспособность компании в отрасли, стране и на международных рынках.

Прибегая к внешнему финансированию (Лондон, Франкфурт, Варшава), компании, тем самым, укрепляют свои позиции на международных рынках.  Но международные площадки не просто отличаются по географии, но и по требованиям для компаний, а также по доступу к ним пенсионных фондов.

Именно пенсионные инвестиционные фонды являются одними из наиболее крупных инвесторов, особенно на площадка с доминированием институциональных инвесторов.

2. Как правило, IPO проводят компании из Украины и все еще из РФ, которые имеют определенную рыночную историю и достигли результатов. В то время как за рубежом более приняты IPO молодых компаний. 

Инвесторы хотят быть уверены в той компании, а особенно в тех людях, которым дают свои деньги. Так как степень риска на фондовой бирже не менее высок, чем в казино, инвесторы будут охотнее вкладывать деньги в те компании, которые предлагают более высокий степень защищенности активов.

Для стран c «особенностями» ведения бизнеса, которые отличаются не в лучшую сторону от страны-происхождения инвестора, факторами относительной надежности могут быть:

 • история компании на рынке;
 • взаимоотношение с кредиторами;
 • качество корпоративного управления;
 • отсутствие примеров недоброкачественного бизнес-поведения;
 • и многие другие.

С другой стороны, действительно, рынок Украины еще находится в период своего становления. И компании, которые существуют на рынке, по меркам международного рынка, можно отнести к относительно молодым.

3. Много сказано о позитивных моментах IPO, но, все же, не так много информации присутствует о риски и негативные последствия, которые сопровождают компании. 

Такое мероприятие как IPO сопровождается рисками до, во время и после проведения. Существует немало факторов, которые вызывают опасение за успешность этого процесса.

 • Стоимость компании. Проблемы с позиционированием, таргентингом, ценообразованием, коммуникационном сопровождении могут негативно повлиять на ожидания инвесторов и даже снизить стоимость компании.
 • Отраслевые, страновые и макроэкономические факторы. Рынок, а особенно инвесторы, очень чувствительны к любым потрясением на рынке. Поэтому, неблагоприятный информационный фон, — хотя бы одна негативная новость, особенно первое размещение в сезоне, — даже при отсутствии проблем у компании, могут создать проблемы. В этом аспекте, недостаточная коммуникация, отсутствие кризисной стратегии негативно влияют на будущее компании на финансовых рынках.
 • Усложнение управления и учета. приходится расширять спектр контроля за рынками, вырастает нагрузка на коммуникационную составляющую, ужесточаются требования к финансовыми и операционным показателям.
 • Структура собственности. После размещения на фондовом рынке, больше не существует собственника компании. Тем более, это не означает, что бывший собственник может остаться СЕО. В лучшем случае, экс-собственник становится мажоритарным акционером предприятия.
 • Другие факторы. Кроме вышеперечисленных, существует опасность корпоративных скандалов, в некоторых моментах, замедляется оперативность принятия решений и различное видение акционеров развития компании, зависимость от международной конъюнктуры, готовности инвесторов поддерживать компанию и многие другие.

Таким образом, как и любому другому решению, к IPO необходимо подходить очень взвешено — необходимо четко понимать особенности этого инструмента, оценить его необходимость, смоделировать различные варианты и, конечно, максимально подготовиться. Наверное, не нужно дополнительно акцентировать внимание, что без советников в различных областях IPO превращается из инструмента развития в убыточную авантюру.

4. Кроме IPO, существуют и другие инструменты привлечения инвесторов, среди которых наиболее популярные в Украине — долгосрочные кредиты (к примеру, синдицированное кредитование) и частное размещение. 

Так или иначе, IPO является стратегическим проектом и основная работа с инвесторами начинается после выхода на внешние фондовые рынки. Тем не менее, существуют примеры украинских компаний, которые после привлечения капитала, уходили с фондовых рынков.

Более приемлемыми инструментами для решения частных задач, является тактические инициативы — кредитование или частное размещение.

 • Частное размещение, по сравнению с IPO является менее сложным процессом и более прогнозированным по результатам. В процессе частного размещения, компания сама определяет процедуру и количество участников. Также в ходе частного размещение, как правило, удается соблюсти относительную независимость мажоритарного акционера, по сравнению с публичным размещением.
 • Кредитование, или отношение с инвесторами на долговом рынке — это альтернативный инструмент привлечения средств, который наиболее часто используется для решения тактических задач. Впрочем, как отмечают институциональные инвесторы (в частности, IFC), к кредитования необходимо подходить тщательно, как и к построению отношений с инвесторами. То есть, речь идет о создании кредитной истории и стратегии коммуникации со стейкхолдерами, так как кредиторы также хотят быть уверены в способности компании возвращать займы. Тем не менее, этот инструмент, все же, является более доступным для украинских компаний, чем привлечение средств путем IPO.

Таким образом, для привлечения финансовых на международных рынках существуют различные инструмент, выбор которых зависит от стратегии развития компании и ее ресурсов.

5. Национальный фондовый рынок является альтернативой инструментам привлечения средств, который минимизирует риски для национальной экономики. 

Размещение на международных площадках, частное размещение и долговые отношения поддаются влиянию  международной экономической ситуации, и, кроме того, являются определенной угрозой для национальной экономики.

Как правило, для публичного размещения на международных рынках, создается управляющая компания, зарегистрированная либо в стране, в которой происходит размещение (к примеру, Лондон), либо в другой стране с благоприятными условиями.

Но для национальной экономики любой из этих вариантов является негативным, так как предполагает снижение доходной части бюджета и выведение капитала из Украины. Кроме того, это снижает индекс инвестиционной привлекательности Украины, что негативно сказывается на макроэкономической среде страны.

Альтернативой международным площадкам, которые несут не мало рисков, может служить национальный фондовый рынок. Именно этот инструмент, хоть и не является настолько весомым финансовым инструментом и испытывает регуляторные проблемы ( пока идет процесс становления), все же позволяет минимизировать внешнеэкономические риски.

Кроме того, развитие национального фондового рынка  может способствовать:

 • привлечению большей части свободных средств украинцев компаниями;
 • формированию институциональных пенсионных инвестиционных фондов, которые позволят снизить нагрузку на пенсионный фонд Украины;
 • увеличиению покупательную способность граждан, что станет стимулом развития экономики;
 • расширению базы национальных инвесторов, улучшению их качества;
 • повышению финансовых показателей компании;
 • привлечению инвесторов и компаний с других стран;
 • и многому другому.

Исходя из этого, можно уверенно говорить, что национальный фондовый рынок не только позволяет улучшить операционные показатели компании, но и повысить качество рыночных отношений и благосостояние украинцев. В определенном роде, это является реализацией стратегии win-win для компаний и граждан.

6. На сегодняшний день существует ряд факторов, которые сдерживают развитие фондового рынка Украины. 

На сегодняшний день украинский фондовый рынок находится на этапе становления и развития. Впрочем, уже сейчас существует немало опасений относительно будущего фондового рынка Украины, которые связаны со следующими факторами:

 • сложная система налогообложения предприятий и граждан и как следствие «тенизация» экономики;
 • неразработанные регуляторные нормы, в частности, регулирование пенсионных фондов;
 • не публичность украинских компаний, тесная связь бизнеса с регуляторными органами;
 • высокий порог участия для граждан и вместе с тем низкий уровень доходности;
 • низкий уровень финансовой грамотности граждан;
 • и многие другие.

Для создания функционирующего национального фондового рынка с высокой ликвидностью необходимо участие многих стейкхолдеров. Но для начала этого процесса, прежде всего, требуется согласованной стратегии как со стороны игроков рынка, так и государственных органов.

7. Ответом на ухудшение социально-экономических условий и углубление кризисных явлений может служить создание внутристранового инвестиционного рынка. 

Один из наиболее известных и экономистов мира, лауреат Нобелевской премии по экономики, Пол Кругман высказал мнение, что для выхода из экономического пике, необходимо создание стратегического спроса, который соответственно позволит стимулировать развитие экономики. В качестве инструмента создания спроса Пол Кругман предлагает не «вливания в экономику», а построение долговых отношений.

Естественно, долговые инструменты давно используются правительством Украины.  Тем не реализация стратегии по построению внутреннего фондового рынка, на который на ряду с компаниями открыто выходят государственные предприятия, будет способствовать повышению рыночной и финансовой устойчивости государственных предприятий, а также развитию экономики страны.

В свое время, США приняли курс на создание «рынка равных возможностей», где соблюдая установленные правила, каждый предприниматель мог реализоваться и обеспечить финансовое развитие. Со временем, данная система была перенасыщена капиталом, были сформированы большие корпорации и группы влияния, что снизило рыночную мобильность.

Таким образом, в современном мире, открывается возможность для создания нового «рынка равных возможностей», который может быть создан как в Украине в целом, так и в отдельных регионах, экономических районах, и даже отдельных альфа- и бета-городах.

В свою очередь, построение «рынка равных возможностей» предполагает:

 • прозрачное нормативно-правовое регулирование;
 • функциональный фондовый рынок с требованием высокого качества какорпоративного управления и открытым доступом;
 • стратегия развития, способствующая вхождению на рынок инновационных компаний и отраслей;
 • поддержка синдикатов небольших предприятий комплексного характера;
 • нацеленность на социальный бизнес и КСО;
 • и другие возможности.

Создание «рынка равных возможностях» на основе построение инвестиционных отношений позволит решить не только проблему экономического спада, но и сформировать устойчивую модель экономики, которая будет способствовать развитию как национального предпринимательства, так и внешних связей.